Filtrovaná desetsedmička
Čepujeme Nové Únětické pivo: FILTROVANÁ 10,7°